2018. január 2., kedd

A 4 dimenzió viadala: 3.: Fent, lent

Az elmúlt tanévben ismét az a megtiszteltetés ért, hogy én állíthattam össze az Abacusan Stúdió levelezős vetélkedőjének alsós tanulóknak szóló feladatsorát, ahol a résztvevők a négy dimenziót  (a közel, távol, fent és lent) ismerhették meg játékos formában. 

A sok teendő közepette ezek megjelentetését itt a blogon addig-addig tologattam, halogattam, hogy a végén nem kerültek fel. Ezt a hiányosságot szeretném most pótolni, a feladatok a közreadásával. 
Bár a vetélkedő 4 fordulóra készült, a pedagóguskollégák visszajelzései alapján a Stúdió úgy döntött, hogy a 3. és 4. forduló feladatait átcsoportosítja és egy fordulóban küldi ki, illetve néhányat a döntőben használt fel. Így, bár nekem 4 fordulóra való anyagom volt, most itt az összevont feladatsort, illetve a döntőben szereplő feladatokat láthatjátok. A Stúdió honlapján megjelent forduló kérdéseit ITT találjátok.


Az emberek bejárták a világot, körbehajózták a földet. Irigykedve figyelték a madarakat, és igyekeztek ellesni a repülés titkát, hogy meghódíthassák a levegőt, majd a Világegyetemet. Ebben a fordulóban ezeknek a vakmerő embereknek szegődhettek a nyomába, és élhettek át kalandokat a feladatok megoldása révén.

1. Az alábbi feladatban légi járművek betűi keveredtek össze. Hogy melyek ezek, megtudjátok, ha megfelelő sorrendbe rakjátok a betűket! A számozott betűkből azt is megtudhatjátok, hogy ki volt az a híres ember, aki szárnymozgató gépeket tervezett. Mi a címe világhírű festményének, amely egy hölgyet ábrázol?                                                                                                            
      

Híres festménye: _____________________________                                          9 pont / ____ pont  2. Miután meghódították az emberek az eget, még távolabbra vágytak. Az űrutazáshoz számtalan akadályt kellett leküzdeni. Mikor, milyen jelentős dolog történt? Kössétek össze az eseményeket az időpontokkal!    
                                                                                                                                 7 pont / ____ pont                                                                                                                                    


3. Lakóhelyünk, a Föld csupán egyetlen bolygó a Naprendszerben, rajta kívül 7 egyéb található még itt. Írjátok a vonalakra a bolygók nevét!                                                     10 pont / ____ pont 

4. Melyik bolygóra gondoltunk? A táblázat segítségével válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
10 pont / ____ pont


                                                  

A legkisebb bolygó a Naprendszerben: __________________________
A Naprendszer legnagyobb bolygója: ___________________________
Egyenlítői átmérője a Földéhez hasonló: _________________________
A legközelebb van a Naphoz: __________________________________
A legforróbb bolygó a Naprendszerben: ________________________
A leghidegebb bolygó a Naprendszerben: _______________________
61 holdja van:_______________________________________________
A legtöbb gyűrűje van:________________________________________
Tengely körüli forgásának ideje hasonló a Földéhez: ________________
Legrövidebb a keringési ideje: ________________________________5. Szegény űrlény elkóborolt a járművétől. Segítsetek neki visszajutni! Végezzétek el a műveleteket és rajzoljátok be az útvonalát! (sz = százas, t = tízes, e = egyes)
6 pont / ____ pont 6. A Nap a Naprendszer központi csillaga, „ő” mozgatja a vizet, és a levegőt, biztosítja a Föld számára a fényt és a hőt. Ő az időjárás „karmestere”. És ki lehet a „világ vándora”? A meséből az is kiderül.

A VILÁG VÁNDORA

Zuhog odakint a zápor. Az eresz alól nézem az esőt. Egy csöppecske a tenyerembe is hullott. Beszélgetek vele. - Nini, csöppike! Nézd, mennyi testvéred van odakint! Kieresszelek-e közéjük?
- Ha hívnak, megyek, hiába marasztalsz. Ha nem hívnak, maradok, hiába küldesz.
- Összeszorítom a markomat. Akkor meg se bírsz mozdulni.
- Úgy eltűnök, hogy észre se veszed.
- Hogy csinálod azt, csöppecske?
- Szállok szárny nélkül, járok láb nélkül. Én vagyok a világ vándora.
- Hol jártál már, csöppikém?
- Patak elvitt a folyóba, folyó elvitt a tengerbe. Tengerből a nap fölkapott, szelek szárnya hordozgatott. Égen szálló felhő voltam, tenyeredbe onnan hulltam.
- Öreg is lehetsz te akkor, mint az országút.
- De megfiatalodom minden percben. Ma vízcsepp vagyok, holnap pára, holnapután harmat a patakparti nefelejcsen.
- Fáradt lehetsz, cseppecském. Tudod mit? Maradj itt nálunk.
- Nem lehet. Már hívnak, mennem kell.
- Hova mennél? Ki parancsol neked?
- A nap az én uram, parancsolóm. Akárhonnan fölszippanthat, ha akarom, ha nem.
- No, én megvédelmezlek, csöppikém. Belebújtatlak egy pohárkába. Leviszlek a méhesbe. Ott ugyan meg nem talál a nap.
Erre már nem felelt a csöppecske. Nézem a tenyeremet: hát már nincs ott. Fölszippantotta a hirtelen kisütő nap. A világ vándora már az égen van aranyszélű felhőben.


a, Válaszoljatok az alábbi kérdésekre!                                                                   5 pont / ____ pont
Ki nevezi magát a világ vándorának? ___________________________________________________
Hol járt már a csöppecske? ___________________________________________________________
Hogyan fiatalodik meg? _____________________________________________________________
Ki parancsol a csöppecskének? ________________________________________________________
Mi történt a csöppecskével? __________________________________________________________


b, Számozással rakjátok helyes sorrendbe a mese mondatait!                           6 pont / ____ pont
Nézem a tenyeremet: hát már nincs ott.                    ____
Fáradt lehetsz, cseppecském.                                    ____
Egy csöppecske a tenyerembe is hullott.                   ____
Égen szálló felhő voltam, tenyeredbe onnan hulltam. ____
A nap az én uram, parancsolóm.                                ____
Úgy eltűnök, hogy észre se veszed!                          ____


c, Nyilakkal jelöljétek a víz körforgását az alábbi képen!                                   4 pont / ____ pont
7. A Föld anyaga kezdetben gáz állapotú volt, majd lehűlve a gázok ásványokká szilárdultak. Ha felvághatnánk a Földet, mint egy dinnyét, rétegeket látnánk.
Írjátok a vonalakra, hogy melyek ezek a rétegek, a keretekbe pedig azt, hogy hány kilométer vastagak? (Segítségül megadjuk az egyes rétegek vastagságát.)  10 pont/ ____ pont8. Az embereket évezredek óta ámulatba ejtették azok a hegyek, amelyekből füst száll fel, szikrák és izzó szikladarabok repülnek a levegőbe. A vulkánok a Föld felszínének olyan hasadékai, melyeken keresztül a magma, a felszín alatti olvadt kőzetanyag a felszínre jut.

A feladat révén ti is megtudhattok róla néhány fontos dolgot. Válaszoljatok a következő kérdésekre! Karikázzátok be a helyes válasz betűjelét!

Hány vulkán van bolygónkon?
a, 100              b, 600              c, 1000                        d, 1600

Melyik vulkán pusztította el Pompeji városát és lakóit
Kr. u. 79-ben?
            a, Etna            b, Vezúv         c, Fuji              d, Krakatau

Melyik a Föld legnagyobb vulkánja?
            a, Tamu Massif                       b, Tambora                
c, Szent Ilona                         d, Börzsöny

Kiről vagy miről kapta a nevét a vulkán?
            a, tatár méltóságról, Vul kánról                                 b, a rómaiak tűzistenéről, Vulcanusról
            c, Kánaánról, ahol az első vulkán kitört                    d, A „mérges” szó olasz megfelelőjéből

Hol található Európában a legtöbb vulkán?
            a, Norvégia                 b, Olaszország                        c, Izland                     d, Görögország

Az alábbi hegységek közül melyik nem vulkáni eredetű?
a, Mecsek                   b, Börzsöny                c, Zempléni-hegység              d, Cserhát

Az alábbiak közül melyik nem vulkáni kőzet?
            a, andezit             b, mészkő              c, bazalt             d, tufa 

Mi a szeizmográf?
a, a földkéreg vastagságát mérő műszer                    b, a földkéreg rezgéseit mérő műszer
c, a földkéreg kémiai összetételét mérő műszer        d, a földkéreg hőmérsékletét mérő műszer


                                                                                                                                    12 pont/ ____ pont9. Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsétek el valamelyik feladatot kreatívan! Lehet az a Naprendszer, a Föld, vagy valamilyen légi jármű, esetleg egy  csillagtérkép, vagy egy működő vulkán!

                                                                                                                                    10 pont/ ____ pont
A döntőben felhasznált feladatok:

1. A talaj nemcsak az állatok kövületeit őrizte meg, hanem a ma élő állatoknak is biztonságos szállást nyújt, illetve a növények fejlődéséhez is elengedhetetlen. Hogy milyen állatok élnek a talajban, ebből a feladatból megtudhatjátok. (Segítenek a képek.)                       8 pont/ ____ pont


2. Oldjátok meg az alábbi feladványokat! Írjátok le a gondolkodás menetét is!
a, Egy giliszta percenként átlagosan fél métert tesz meg. Hány másodperc telik el addig, amíg egy 3 méter hosszú járaton áthalad?
                                                                                                                                     2 pont / ____ pontb, Süni nem találta a hazavezető utat. Találkozott Medvével, aki furfangos módon igazította útba:
- Gondoltam egy számra, a feléhez hozzáadtam 40-et, és 640-et kaptam. Annyi deciméterre van a kunyhód, amennyi a gondolt szám.  Hány méterre lakik Süni?                                  3 pont/ ____ pont
3. Bizonyára hallottatok már a bárányfelhőről vagy a fátyolfelhőről. De vajon a többit is ismeritek? Az alábbi táblázat 10 felhő nevét rejti. A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan is lehetnek. Keressétek meg és keretezzétek be őket!  Segítségül megadjuk a felhők latin elnevezését.
                                                                                                                                  10 pont / ____ pont

2 megjegyzés:

  1. Nagyon tetszik! Különösen a felhőfajták összefoglalása nagy örömet okozott kisfiamnak! :) A bolygós részek pedig a lányomnak!

    VálaszTörlés
  2. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy elnyerte a gyermekeid tetszését. Most februárban indul az újabb négy forduló, az Abacusan honlapján lehet iskoláknak jelentkezni.

    VálaszTörlés