2016. november 27., vasárnap

Adventi naptár papírgurigából: angyalka, háromkirályok

A következő, bejegyzésindító mondatommal a tájékozatlanságomról adok tanúbizonyságot, de őszintén megmondom, én mindig azt hittem, hogy advent december elsejével kezdődik. Legalábbis az iskolában mindig akkor kezdtük el az adventi naptárak színezését, illetve az adventi készülődést. Aztán a héten, egy tévében elhangzó mondat révén megtudtam, hogy már most vasárnap advent első vasárnapja lesz. (Mentségemre legyen mondva, most is rengeteg elfoglaltságom volt, no meg ugye tévét se nézek, így honnan is tudhattam volna?)

2016. november 20., vasárnap

80 nap alatt a Föld körül projekt: 3. Olaszország

Megint csaltam egy kicsit, mivel Olaszországban Brindisi lett volna a célállomás, de azon nem sok tanulnivaló van, fontosabbnak tartottam 1-2 nevezetesebb dolog bemutatását.

2016. november 13., vasárnap

80 nap alatt a Föld körül projekt: 2. Franciaország

Tudom jól, hogy a regényben ez az állomás nincs benne, de a társasjátékon rajta van, és úgy gondoltam, lehet annyi alkotói szabadságom, hogy beiktassak olyan helyeket is, amin Willy Fogg és inasa csak "átutazott."

2016. november 12., szombat

80 nap alatt a Föld körül, kreatívan: Paddington maci, angol királyi testőr

Mikor összeállt a fejemben a magatartás értékelésének módja, és hogy körbeutazzuk a Földet hacsak gondolatban is, elhatároztam, hogy nemcsak képeket nézünk és feladatokat oldunk meg az egyes országokkal kapcsolatban, hanem valami jellegzetességet is elkészítünk.

2016. november 9., szerda

80 nap alatt a Föld körül, kreatívan: Hőlégballon

Mikor a regényrészletet olvastuk, technikából éppen közlekedéssel kapcsolatos leckénk volt. Bár tudom, hogy Phileas Foggék nem utaztak hőlégballonon, csak mint lehetőségként merült fel, úgy gondoltam, nem követek el szentségtörést, ha beleteszem, mivel néhány regény borítóján is szerepel.

2016. november 7., hétfő

A Youtube feliratozása

Október elején részt vettem egy nagyon jó tanfolyamon, ahol a digitális tábla, pontosabban fogalmazva a Smart program használatát sajátítottam el, illetve egyéb hasznos dolgokról, honlapokról szereztem tudomást. Korábban már írtam a Creative Commonsról,  hogy hol találunk jogtiszta képeket (Flickr), illetve a PhotoFuniában rejlő lehetőségekről, most jöjjön egy újabb hasznos tudnivaló!

2016. november 5., szombat

80 nap alatt a Föld körül projekt: 1. Anglia

Egy korábbi bejegyzésben írtam, hogy mennyire tetszett a gyerekeknek a 80 nap alatt a Föld körül regény részlete, amit olvasás órán olvastunk. Gondoltam kihasználom, és elszórakozunk vele egy darabig. Persze nem öncélúan, hanem hogy fejlődjön az olvasásuk, a figyelmük, és ha némi ismeretre is szert tesznek, ami esetleg meg is marad a fejükben, az már dupla, tripla haszon.

2016. november 4., péntek

4 korszak viadala 1. forduló - Ókor

Az elmúlt tanévben ismét én készíthettem az alsósok számára, az Abacusan Stúdió által meghirdetett 4 korszak viadala című  4 fordulós vetélkedő feladatait. Mivel itt a következő felhívás, gondoltam, megmutatom az előző tanév kérdéseit, hátha kedvet kaptok részt venni benne. 
Nem is szaporítom a szót, jöjjenek a feladatok!

4 korszak viadala 2. forduló - Középkor


Ebben a fordulóban a középkorba és a reneszánsz világába kalandozunk egy kicsit, közben megismerhetitek népünk történek egy újabb szeletét is.

1. Honfoglaló őseink hosszú vándorlás után jutottak el Árpád vezetésével mai hazánk területére. Ha követitek a nyilakat, ti is végigjárhatjátok a magyarok vándorútját. Írjátok be az egyes állomások nevét a térképvázlatba!


                                                                                                                                              ____ / 4 pont


2. Egy monda szerint a magyarok követe egy fehér lovat ajándékozott Szvatopluk morva fejedelemnek. Három dolgot kért cserébe, melyek révén jelképesen megvásárolta az ország területét. Mi ez a három dolog? Megtudjátok, ha a lótól kiindulva végig haladtok a vonalakon. Használjatok színest és karikázzátok be, hogy melyik tárgyhoz érkeztetek!


                                                                                                                                              ____ / 3 pont


3. a, A rovásírást már az ősi magyarok is ismerték. Most ti is megpróbálkozhattok az olvasásukkal. Kiket rejtenek az alábbi rovásírással írt nevek? Vigyázat, az írás és olvasás iránya jobbról balra tart!
                                                                                                                                              ____ / 7 pont


b, Válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

- Budapest melyik részén található az őket ábrázoló szobor együttes?
___________________________________________________________________________

- Minek állít emléket?            _____________________________________________________

- Ki és mikor készítette?        _____________________________________________________
                                           _____________________________________________________
____ / 3 pont


4. Melyik az a két lovas kép, amelyik teljesen egyforma? Keressétek meg és karikázzátok be a számukat!

                                ____ / 4 pont


5. Árpád a honfoglalás idején a magyar törzsszövetség nagyfejedelme volt. Tőle származnak az Árpád-ház uralkodói, akik négy évszázadon át uralkodtak Magyarországon.
Állítsátok sorrendbe az alábbi királyokat, uralkodásuknak megfelelően a betűk segítségével!

            A, Orseolo Péter                                E, I. András
            B, I. Szent István                               F, Könyves Kálmán
            C, IV. Béla                                        G, I. Szent László
            D, Aba Sámuel
           
Megoldás:  __________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ____ / 4 pont6. Mátyás királyunkról rengeteg monda maradt fenn. Olvassátok el az alábbi történetet, és oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Mátyás király és Vízkereszt ünnepe

Szép szokás volt Mátyás idejében Buda várában, hogy újesztendő örömére a király megajándékozta a palotának és Budának népét. Ezt az ajándékozást pedig mindig Vízkereszt ünnepén rendezték. Felvonultak erre a napra sorjában a király elébe mind a főrangúak, akik az udvart szolgálták, meg a palota minden tisztjei, minden őrei, cselédei, akik az udvarnál vagy a királyi háztartás körül valami szolgálatot tettek. Mindenki az ünneplőjét vette föl erre a nagy napra, s mind a nagyok, kicsik a maguk méltóságának, mesterségének a jelvényeivel jelentek meg a fogadóteremben.
A fővadászmester kürtöt, a főpohárnok ezüstkupát tartott kézben, a tisztek alabárddal, az udvari zenészek ki síppal, ki hegedűvel, ki tárogatóval, az énekes kobzosok kobozzal, szabók ollóval, csizmamester dikiccsel, a szakácsok főzőkanállal, mészáros taglóval, inasok tállal, pecérek korbáccsal járultak Mátyás király színe elé, ki maga az ajándékkal megrakott, drága rezes asztalnál ült. Az asztal sarkánál pedig ott állt a király kedves talján krónikása, akit Galeotto Marciónak hívtak.
Egyenként jöttek a hódoló udvari személyek az asztalhoz, és megálltak főhajtással Mátyás király előtt. A király pedig kinek-kinek a hivatala, foglalatossága szerint való ajándékot választott a kincses asztalról. Az uraknak díszkardot, remekbe faragott vadászkürtöt, ékesen munkált aranysarkantyút nyújtott; a tisztek is szép kardot, lándzsát kaptak; aki asszonyszemély volt, annak gyűrűvel, kösöntyűvel kedveskedett a király; tepsibe, tárogatóba meg csupasz tenyerekbe azután olvasatlan vetette, dugdosta a csillogó-ragyogó aranytallért. A talján krónikásnak meg az volt a dolga, hogy a Mátyás ajándékaihoz egynéhány odavaló, kedves, tréfás szót vessen ráadásnak, persze magyar nyelven, mert aki Hunyadi Mátyás kenyerét ette, borát itta, annak mindnek érteni kellett a magyar szót. Így azután vidám hangulattal folyt az ajándékozás reggeli harangtól déli harangig.a, Melyik milyen eszköz? Írjátok a számukat a megfelelő helyre! Kössétek össze a meghatározásukkal!                                                                                                 
           

alabárd                                    lantszerű hangszer  ____

dikics                          nyél nélküli kés  ____

tagló                           szúró- vágó- ütő rúdfegyver  ____

koboz                          a mészáros fejszéje  ____

kösöntyű                     nemesfémből készült ékszer  ____                                     ____ / 5 pont


b, A következő szavakban igék bújtak el, van, amelyikben több is. Átfedés azonban nem lehet a szavak között. Keretezzétek be, és írjátok le őket!

járultak                       nevezett                      papírra                        fővadászmester
háztartás                     egyenként                   mondatot                    vízkereszt
mészáros                     lúdtollam                    tehetném                     elégedett
uraknak                       sejtheti                        főhajtás                       fényessége

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                              ____ / 6 pont
                                                          

c, Igaz vagy hamis? Karikázzátok be a jó megoldás betűjelét!

Mátyás király újév napján ajándékozta meg a palota népét.        I   H
A fővadászmester kürttel érkezett.    I   H
A kobzosok hegedűszóval köszöntötték a királyt.    I   H
A tisztek szép kardot kaptak.                        I   H
Galeotto Mátyás egyik hadvezére volt.         I   H
Az ajándékozás reggeltől délig tartott.         I   H

                                                                                                                                              ____ / 3 pont


7. Az alábbi képen elbújt néhány tárgy. Sikerül megtalálnotok a nyakkendőt, a teniszlabdát és a kép mellett látható többi dolgot?


                                                                                                                                ____ / 5 pont


8. A lovagok a középkor bátor harcosai voltak. Hűségesen szolgálták uraikat, keményen harcoltak, tisztelettel bántak a nőkkel. Neveltetésük során 7 lovagi készséget kellett elsajátítaniuk. Hogy melyek voltak ezek, ti is megtudhatjátok, ha megfelelő sorrendbe rakjátok a szavak betűit.  A számozott betűkből pedig az is kiderül, hogy kit neveztek hazánkban lovagkirálynak.


                                                                                                                                         ____ / 8 pont9. Két kulccsal lehet bejutni a lovagvárba: a felsővel a toronyba mehettek és kiszabadíthatjátok a rab királykisasszonyt, az alsóval a pincében kinyithattok egy kincses ládát. Ha rájöttetek, mi a szabály, folytassátok a számok beírását! Az utolsó mezőbe írt szám lesz a megoldás kulcsa. Színezzétek ki a megtalált kulcsokat!

                                                                                                                                        ____ / 6 pont


10. Az alábbi képeken egy-egy híres történelmi személyt, tárgyat láthattok. Sikerül felismerni őket?
Írjátok a képek alá, mit ábrázolnak!                                                                                                                                            ____ / 12 pont11. Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsetek egy középkori várat, vagy egy illusztrációt valamelyik magyar mondához!


                                                                                                                                            ____ / 10 pont4 korszak viadala 3. forduló - Újkor

Bizonyára hallottatok már arról, hogy Kolumbusz Kristóf 1492-ben jutott el az Újvilágba, Amerikába, és ezt az eseményt tekintjük az Újkor hajnalának. De tudjátok-e, mi más történt még a világon és a mi kis hazánkban 500 évvel ezelőtt? Ha helyesen oldjátok meg a feladatokat, számos kérdésre választ kaptok.

1. A 15. század végén hajók indultak felfedezőutakra Európából az Atlanti-óceánon. A tengerészek az Indiába vezető új útvonalat keresték. A földrajzi felfedezések korának néhány nagy alakja Bartolomeu Diaz, Vasco da Gama, Kolumbusz Kristóf és Fernando Magellán.

De ki, mikor és milyen nagy tettet hajtott végre? Melyik információ kihez tartozik? Írjátok a számokat a képek alá a megfelelő vonalra!
                                                                                                                                 ____ / 8 pont


2. A felfedezőutak megindulását több tényező is elősegítette. Megtudhatjátok, hogy melyek ezek, ha a számokat a hozzájuk tartozó betűkkel behelyettesítitek. Melyik számhoz melyik betű tartozik?

                                                                                                                                             ____ / 5 pont3. Milyen volt a matrózok élete a hajókon? Ha kiegészítitek a szöveget az alábbi szavak ellentétes jelentésű párjával, választ kaptok rá.

nehéz, puha, rövid, változatos, jó, ritkák, végén, magas, barátságos, sokan


A matrózok élete nem volt _____________.  ____________ munkát jelentett a vitorlák kötélzetének kezelése. A _____________ tengeri utakon az ellátásuk is meglehetősen ______________ volt, főként kétszersültet és sózott húst kaptak. A _________ étkezés és a nehéz munka miatt ________________ voltak a betegségek. A legismertebb tengerészbetegség a skorbut. Ez azért alakult ki, mert hónapokon keresztül nem fogyasztott a hajó legénysége C -vitamint, hiszen már az utazás _____________ elfogyott a hús, a friss gyümölcs és zöldség.
A hajókon hónapokat töltöttek összezárva. ________________ bérért dolgoztak, és vakfegyelmet követeltek tőlük. A tengeri viharokon és a betegségeken kívül az _________________ hajók és a kalózok is fenyegették az életüket. Nem csoda, ha ________________jelentkeztek önként. Néha a börtönökből toborozták a legénységet, de az is előfordult, hogy a kikötőkben erőszakkal fogdostak össze embereket.
                                                                                                                                            ____ / 5 pont

4. Kalózok már az ókorban is voltak, de virágkorukat a 16–17. században élték, amikor Kolumbusz felfedezése után a spanyol hajók arannyal és ezüsttel megrakodva haladtak Európa felé.

Zsákmányszerzésről tértek haza a kalózok. A rakomány harmada élelmiszer volt, a többi kincs (arany és ezüst). Megegyezésük alapján a zsákmányolt aranyból és ezüstből a kapitánynak és a két tisztnek háromszor annyi járt, mint a fedélzetmesternek, a tüzérnek és a hajóácsnak. Az élelmiszerből mindenki ugyanannyit kapott. A rakomány 1800 pezót ért.

Kérdések:

a) Hányan vettek részt a zsákmányszerzésben?        _____________

b) Mennyi tiszt és mennyi személyzet osztozott
a zsákmányon? T: ______,  Sz.:________
c) Milyen értékű kincs (arany és ezüst) jutott fejenként a személyzetnek?
d) Milyen értékű élelmiszert osztottak szét?
e) Mai árfolyamon hány dollárt érne a kapitánynak jutó rész?
    (1 pezó 25 dollárnak felel meg.)    _____________________
f) Mennyit ért dollárba átszámítva a teljes rakomány?         ___________________

A c, d feladat megoldásában segít az alábbi táblázat. Számoljatok és töltsétek ki a táblázatot!

   
                                                                                                                                             ____ / 6 pont5. Míg a középkorban Hunyadi Jánosnak és Mátyás királynak sikerült távol tartania országunktól a törököket, a XVI. században ez már nem sikerült az akkori uralkodónak. A Mohácsi vész és Buda elfoglalása után az ország három részre szakadt.

Írjátok be a térképvázlatba, a három részre szakadt Magyarország részeinek nevét, fővárosukat, illetve hogy kik álltak az ország élén! (dinasztiák, családok, királyok, fejedelmek, stb.)                                                                                                                                            ____ / 9 pont6. Gárdonyi Géza híres regénye az Egri csillagok. Főszereplője két gyerek, Vicuska és Gergő, akiket egy félszemű török rabolt el. Ha megoldjátok az alábbi keresztrejtvényt, megtudhatjátok a nevét.
(A rejtvények soraiba török jövevényszavakat kell írnotok! Segítenek a képek is.)


                                                                                                                                             ____ / 5 pont


7. Az alábbi feladatban erdélyi fejedelmek karikatúráit és neveit láthatjátok. Felismeritek kik ők? Ha igen, írjátok a vonalra, majd a számok segítségével állítsátok uralkodásuk szerint sorrendbe!Uralkodásuk sorrendje: _______________________________
                                                                                                                                             ____ / 8 pont
8. II. Rákóczi Ferenc vezette azt a szabadságharcot, mely az ország függetlenné válását tűzte ki célul. Ha bekarikázzátok a megfelelő állításhoz tartozó betűt, megfejtésül egy szót kaptok. Hogyan köthető Rákóczi Ferenchez?

Állítás
Igaz
Hamis
A Rákóczi-féle szabadságharc 1703-tól 1711-ig tartott.
S
T
II. Rákóczi Ferenc a bujdosó szegénylegények egyike volt.           
A
Á
A fölkelő szegénylegények küldöttei kérték Rákóczit, álljon a szabadságharc élére.
R
F
A Rákóczi zászlaja alatt harcoló katonákat kurucoknak nevezték.
O
E
A szabadságharc ellen küzdő katonák voltak a labancok.
S
M
Rákóczi mindenkinek ruhát, lovat, fegyvert adott, aki csatlakozott a seregéhez.
B
P
A Pro libertate kifejezés azt jelenti "a hazáért".
I
A
A szabadságharcot leverték a labancok.
T
L
A szabadságharc után a szegénylegények vagy hazatértek, vagy bujdosókká váltak.
A
V
Rákóczi a megtorlás miatt menekült el, a száműzetés éveit Erdélyben töltötte.
I
K

Megfejtés: ______________________________________________________________

                                                                                                                                             ____ / 7 pont9. 1848. március 15-én forradalom robbant ki, melyet szabadságharc követett. 1848. szeptember 29-én a Pákozdnál vívott csatában a magyar seregek győzedelmeskedtek az ellenséggel szemben.
Erről az ütközetről készült az alábbi festmény, melyből néhány részlet hiányzik. Melyik képrészlet hová való? Írjátok a betűjelüket a megfelelő helyre! Vigyázat, van közte egy kakukktojás is!                                                                                                                                               ___ / 3 pont10. Olvassátok el az alábbi történetet, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Schlick nyúlvadászata

Az isaszegi döntő csata előtt, úgy az osztrák, mint a magyar hadcsapatok Hatvan körül táboroztak. Persze, lehetőleg nyugtalanították egymást, itt-ott csaknem naponként voltak kisebb-nagyobb összecsapások.
Schlick, a félszemű osztrák tábornok, hogy csapatainkat hátranyomja, 1849 április 1-jén Hatvanba vonult, s még aznap este nagy dáridót rendezett a prépost lakásán. A vacsorára meghívott több polgárembert is, hadd lássák, mily jókedvű, s önerejében bízó a császári hadvezér.
A lakoma vége felé, vidám poharazás közt, Schlick egyszerre vendégeihez fordul és gúnyosan, dicsekvőleg így szól hozzájuk:
- Holnap egy kis nyúlvadászatot tartok a magyar táborban. Kérem, legyen szerencsém, nézzék meg.
S a következő nap, április 2-án virradatkor haderejének a zömével csakugyan elindult a „nyúl-vadászatra.” Hanem a kaland vajmi rosszul sikerült. A vadász futott meg a „nyúl” elől.
Gáspár András, a vitéz huszártábornok előbb Hortnál, majd Hatvan előtt, aztán harmadszor bent a városban úgy elverte, hogy Schlick hanyatt-homlok menekült Aszódon át Gödöllő felé. Háromszáz osztrák katona esett áldozatul e híres nyúlvadászatnak.
Azt mondják, hogy Schlick sohasem élcelődött többé a honvédek fölött; sőt ellenkezőleg, még élte alkonyán is a legnagyobb elismeréssel beszélt róluk.
a, Válaszoljatok a kérdésekre!

Hol táboroztak a hadban álló csapatok az isaszegi ütközet előtt?    __________________________
Hogy hívták az osztrák tábornokot?             _____________________________
Mikor indultak a „nyúl-vadászatra”?            _____________________________
Ki állt a magyar sereg élén?               _________________________________
Hol ütköztek meg először?                            ____________________________
Merre menekült Schlick? ___________________________________________             ____ / 3 pont


b, Kössétek össze a szavakat a jelentésükkel!

tábor                                       Erő, mellyel egy ország, fejedelem hadseregében bír.
prépost                                    Sorkatona, akinek nincs rendfokozata.
lakoma                                    Könnyű fegyverzetű lovaskatona.
haderő                                    Bőséges evés-ivás, amin egy társaság vesz részt.
huszár                                     Katolikus pap, rangja szerint a megyés püspök alárendeltje.
honvéd                                    Az a hely, ahol egy hadsereg bizonyos ideig megáll.
                                                                                                                                             ____ / 3 pont11. A szabadságharc idején több településen számos csatát vívtak a magyar seregek. Az alábbi táblázat 16 helyszín nevét rejti. A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, jobbról balra olvasva lehetnek. Ha sikerült megtalálnotok, keretezzétek be a szavakat!                                                                                                                                             ____ / 8 pont12. Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsetek egy hajót, vagy egy illusztrációt valamelyik magyar mondához!
                                                                                                                                           ____ / 10 pont