2016. november 4., péntek

4 korszak viadala 3. forduló - Újkor

Bizonyára hallottatok már arról, hogy Kolumbusz Kristóf 1492-ben jutott el az Újvilágba, Amerikába, és ezt az eseményt tekintjük az Újkor hajnalának. De tudjátok-e, mi más történt még a világon és a mi kis hazánkban 500 évvel ezelőtt? Ha helyesen oldjátok meg a feladatokat, számos kérdésre választ kaptok.

1. A 15. század végén hajók indultak felfedezőutakra Európából az Atlanti-óceánon. A tengerészek az Indiába vezető új útvonalat keresték. A földrajzi felfedezések korának néhány nagy alakja Bartolomeu Diaz, Vasco da Gama, Kolumbusz Kristóf és Fernando Magellán.

De ki, mikor és milyen nagy tettet hajtott végre? Melyik információ kihez tartozik? Írjátok a számokat a képek alá a megfelelő vonalra!
                                                                                                                                 ____ / 8 pont


2. A felfedezőutak megindulását több tényező is elősegítette. Megtudhatjátok, hogy melyek ezek, ha a számokat a hozzájuk tartozó betűkkel behelyettesítitek. Melyik számhoz melyik betű tartozik?

                                                                                                                                             ____ / 5 pont3. Milyen volt a matrózok élete a hajókon? Ha kiegészítitek a szöveget az alábbi szavak ellentétes jelentésű párjával, választ kaptok rá.

nehéz, puha, rövid, változatos, jó, ritkák, végén, magas, barátságos, sokan


A matrózok élete nem volt _____________.  ____________ munkát jelentett a vitorlák kötélzetének kezelése. A _____________ tengeri utakon az ellátásuk is meglehetősen ______________ volt, főként kétszersültet és sózott húst kaptak. A _________ étkezés és a nehéz munka miatt ________________ voltak a betegségek. A legismertebb tengerészbetegség a skorbut. Ez azért alakult ki, mert hónapokon keresztül nem fogyasztott a hajó legénysége C -vitamint, hiszen már az utazás _____________ elfogyott a hús, a friss gyümölcs és zöldség.
A hajókon hónapokat töltöttek összezárva. ________________ bérért dolgoztak, és vakfegyelmet követeltek tőlük. A tengeri viharokon és a betegségeken kívül az _________________ hajók és a kalózok is fenyegették az életüket. Nem csoda, ha ________________jelentkeztek önként. Néha a börtönökből toborozták a legénységet, de az is előfordult, hogy a kikötőkben erőszakkal fogdostak össze embereket.
                                                                                                                                            ____ / 5 pont

4. Kalózok már az ókorban is voltak, de virágkorukat a 16–17. században élték, amikor Kolumbusz felfedezése után a spanyol hajók arannyal és ezüsttel megrakodva haladtak Európa felé.

Zsákmányszerzésről tértek haza a kalózok. A rakomány harmada élelmiszer volt, a többi kincs (arany és ezüst). Megegyezésük alapján a zsákmányolt aranyból és ezüstből a kapitánynak és a két tisztnek háromszor annyi járt, mint a fedélzetmesternek, a tüzérnek és a hajóácsnak. Az élelmiszerből mindenki ugyanannyit kapott. A rakomány 1800 pezót ért.

Kérdések:

a) Hányan vettek részt a zsákmányszerzésben?        _____________

b) Mennyi tiszt és mennyi személyzet osztozott
a zsákmányon? T: ______,  Sz.:________
c) Milyen értékű kincs (arany és ezüst) jutott fejenként a személyzetnek?
d) Milyen értékű élelmiszert osztottak szét?
e) Mai árfolyamon hány dollárt érne a kapitánynak jutó rész?
    (1 pezó 25 dollárnak felel meg.)    _____________________
f) Mennyit ért dollárba átszámítva a teljes rakomány?         ___________________

A c, d feladat megoldásában segít az alábbi táblázat. Számoljatok és töltsétek ki a táblázatot!

   
                                                                                                                                             ____ / 6 pont5. Míg a középkorban Hunyadi Jánosnak és Mátyás királynak sikerült távol tartania országunktól a törököket, a XVI. században ez már nem sikerült az akkori uralkodónak. A Mohácsi vész és Buda elfoglalása után az ország három részre szakadt.

Írjátok be a térképvázlatba, a három részre szakadt Magyarország részeinek nevét, fővárosukat, illetve hogy kik álltak az ország élén! (dinasztiák, családok, királyok, fejedelmek, stb.)                                                                                                                                            ____ / 9 pont6. Gárdonyi Géza híres regénye az Egri csillagok. Főszereplője két gyerek, Vicuska és Gergő, akiket egy félszemű török rabolt el. Ha megoldjátok az alábbi keresztrejtvényt, megtudhatjátok a nevét.
(A rejtvények soraiba török jövevényszavakat kell írnotok! Segítenek a képek is.)


                                                                                                                                             ____ / 5 pont


7. Az alábbi feladatban erdélyi fejedelmek karikatúráit és neveit láthatjátok. Felismeritek kik ők? Ha igen, írjátok a vonalra, majd a számok segítségével állítsátok uralkodásuk szerint sorrendbe!Uralkodásuk sorrendje: _______________________________
                                                                                                                                             ____ / 8 pont
8. II. Rákóczi Ferenc vezette azt a szabadságharcot, mely az ország függetlenné válását tűzte ki célul. Ha bekarikázzátok a megfelelő állításhoz tartozó betűt, megfejtésül egy szót kaptok. Hogyan köthető Rákóczi Ferenchez?

Állítás
Igaz
Hamis
A Rákóczi-féle szabadságharc 1703-tól 1711-ig tartott.
S
T
II. Rákóczi Ferenc a bujdosó szegénylegények egyike volt.           
A
Á
A fölkelő szegénylegények küldöttei kérték Rákóczit, álljon a szabadságharc élére.
R
F
A Rákóczi zászlaja alatt harcoló katonákat kurucoknak nevezték.
O
E
A szabadságharc ellen küzdő katonák voltak a labancok.
S
M
Rákóczi mindenkinek ruhát, lovat, fegyvert adott, aki csatlakozott a seregéhez.
B
P
A Pro libertate kifejezés azt jelenti "a hazáért".
I
A
A szabadságharcot leverték a labancok.
T
L
A szabadságharc után a szegénylegények vagy hazatértek, vagy bujdosókká váltak.
A
V
Rákóczi a megtorlás miatt menekült el, a száműzetés éveit Erdélyben töltötte.
I
K

Megfejtés: ______________________________________________________________

                                                                                                                                             ____ / 7 pont9. 1848. március 15-én forradalom robbant ki, melyet szabadságharc követett. 1848. szeptember 29-én a Pákozdnál vívott csatában a magyar seregek győzedelmeskedtek az ellenséggel szemben.
Erről az ütközetről készült az alábbi festmény, melyből néhány részlet hiányzik. Melyik képrészlet hová való? Írjátok a betűjelüket a megfelelő helyre! Vigyázat, van közte egy kakukktojás is!                                                                                                                                               ___ / 3 pont10. Olvassátok el az alábbi történetet, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Schlick nyúlvadászata

Az isaszegi döntő csata előtt, úgy az osztrák, mint a magyar hadcsapatok Hatvan körül táboroztak. Persze, lehetőleg nyugtalanították egymást, itt-ott csaknem naponként voltak kisebb-nagyobb összecsapások.
Schlick, a félszemű osztrák tábornok, hogy csapatainkat hátranyomja, 1849 április 1-jén Hatvanba vonult, s még aznap este nagy dáridót rendezett a prépost lakásán. A vacsorára meghívott több polgárembert is, hadd lássák, mily jókedvű, s önerejében bízó a császári hadvezér.
A lakoma vége felé, vidám poharazás közt, Schlick egyszerre vendégeihez fordul és gúnyosan, dicsekvőleg így szól hozzájuk:
- Holnap egy kis nyúlvadászatot tartok a magyar táborban. Kérem, legyen szerencsém, nézzék meg.
S a következő nap, április 2-án virradatkor haderejének a zömével csakugyan elindult a „nyúl-vadászatra.” Hanem a kaland vajmi rosszul sikerült. A vadász futott meg a „nyúl” elől.
Gáspár András, a vitéz huszártábornok előbb Hortnál, majd Hatvan előtt, aztán harmadszor bent a városban úgy elverte, hogy Schlick hanyatt-homlok menekült Aszódon át Gödöllő felé. Háromszáz osztrák katona esett áldozatul e híres nyúlvadászatnak.
Azt mondják, hogy Schlick sohasem élcelődött többé a honvédek fölött; sőt ellenkezőleg, még élte alkonyán is a legnagyobb elismeréssel beszélt róluk.
a, Válaszoljatok a kérdésekre!

Hol táboroztak a hadban álló csapatok az isaszegi ütközet előtt?    __________________________
Hogy hívták az osztrák tábornokot?             _____________________________
Mikor indultak a „nyúl-vadászatra”?            _____________________________
Ki állt a magyar sereg élén?               _________________________________
Hol ütköztek meg először?                            ____________________________
Merre menekült Schlick? ___________________________________________             ____ / 3 pont


b, Kössétek össze a szavakat a jelentésükkel!

tábor                                       Erő, mellyel egy ország, fejedelem hadseregében bír.
prépost                                    Sorkatona, akinek nincs rendfokozata.
lakoma                                    Könnyű fegyverzetű lovaskatona.
haderő                                    Bőséges evés-ivás, amin egy társaság vesz részt.
huszár                                     Katolikus pap, rangja szerint a megyés püspök alárendeltje.
honvéd                                    Az a hely, ahol egy hadsereg bizonyos ideig megáll.
                                                                                                                                             ____ / 3 pont11. A szabadságharc idején több településen számos csatát vívtak a magyar seregek. Az alábbi táblázat 16 helyszín nevét rejti. A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, jobbról balra olvasva lehetnek. Ha sikerült megtalálnotok, keretezzétek be a szavakat!                                                                                                                                             ____ / 8 pont12. Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsetek egy hajót, vagy egy illusztrációt valamelyik magyar mondához!
                                                                                                                                           ____ / 10 pontNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése