2016. november 4., péntek

4 korszak viadala 1. forduló - Ókor

Az elmúlt tanévben ismét én készíthettem az alsósok számára, az Abacusan Stúdió által meghirdetett 4 korszak viadala című  4 fordulós vetélkedő feladatait. Mivel itt a következő felhívás, gondoltam, megmutatom az előző tanév kérdéseit, hátha kedvet kaptok részt venni benne. 
Nem is szaporítom a szót, jöjjenek a feladatok!

Az ókor az emberiség történelmének az írásbeliség megjelenésétől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig tartó korszaka. Feladataink révén ebbe a korba utazhattok vissza, bepillantva néhány akkori kultúrába. Reméljük tetszeni fog!

1. Az ókori világban számos olyan építmény született, amelynek méretei még a mai kor emberét is lenyűgözik. Ezeket nevezzük az Ókori világ 7 csodájának. Az alábbi táblázatban sok információt találtok róluk, de néhány adat eltűnt. Pótoljátok a hiányzó adatokat!                                                                                                                      ___ / 7 pont2. Az első ismert írásos emlékek a valószínűleg legrégibb írásformával, az ékírással készültek i. e. 3500 körül.
Vajon milyen neveket rejt az alábbi ékírással készített rejtvény? Kik ők, és milyen kapcsolatban álltak egymással?


1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________                                            ___ / 6 pont

3. Bizonyára hallottatok már a négyévente megrendezésre kerülő olimpiáról. Azt tudtátok, hogy az ókori Görögországban tartották ezeket a játékokat? Zeusznak, a hellének legfőbb istenségének parancsára szervezték meg az első olimpiai játékot. És hogy milyen sportágakban indulhattak a versenyzők? Megtudjátok, ha pótoljátok a hiányzó betűket.


                                                                                                                                                                                                                                                                                         ___ / 8 pont
4. Vajon igazak (I), vagy hamisak (H) az alábbi állítások? Írjátok a megfelelő betűjelet a vonalra!
·        Az ókori Olümpiában tartott „olümpiai játékok” atlétikai és vallási ünnep volt.  ____
·        A stadion szó görög hosszmértékből származik.  ____
·        Kezdetben a verseny 5 napig tartott.  ___
·        Az ókori öttusa versenyszámai megegyeznek a napjainkban használatossal.  ___
·        Kr. e.(Krisztus előtt) 724 óta a győztesek olajágból font koszorút kaptak, és életnagyságú szobrot készítettek róluk.  ___
·        A Marathóntól Athénig tartó út 42 km, ami a maratoni futás alapja.  ___
·        Kr. e. 776-ban az éliszi Koroibosz nyerte a stadionfutást, aki szakácsként dolgozott.  ___


___ / 7 pont
5. Az ókori görögök és rómaiak hitvilága lényegesen különbözik egymástól. Abban viszont megegyeznek, hogy mindkét népnek számos istene van.
Az alábbi táblázat 12 isten nevét rejti. A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, jobbról balra, balról jobbra olvasva is lehetnek. Ha sikerült megtalálnotok, keretezzétek be a szavakat, majd külön válogatva (görögök, rómaiak) írjátok is le őket!
görögök:____________________________________________________________________
rómaiak:____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ___ / 6 pont6. Nüx, az éjszaka istennője tréfás kedvében volt. Míg a többiek aludtak, felcserélte két-két isten személyes tárgyait, kivéve egyét. Adjátok nekik vissza! Húzzatok vonalakat az istenek közé!


                   ___ / 4 pont7. Bizonyára hallottatok már Minótauruszról, a labirintusba zárt szörnyről. Egy hasonló labirintust láttok most itt. Ha elvégzitek a műveleteket, és az eredménynek megfelelő irányban mentek tovább, kijuthattok belőle. Vezessétek a „fonalat”(ceruzát), ahogy a szörny legyőzője tette!

              ___ / 5 pont
8. A mai Magyarország dunántúli része az ókorban Pannónia provincia néven a Római Birodalom része volt. A rómaiak közel 400 évig éltek hazánk területén. Hogy nevezzük ma az egykori pannóniai településeket? Írjátok a térképvázlatba a megfelelő helyre!

                                                                                                                          ___ / 7 pont
9. Időszámításunk szerint a IV. században egy harcos nomád nép jelent meg a Római Birodalom határán, ők voltak a hunok. Élükön pedig a kiemelkedő hadvezér, Attila állt. Kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig.

Olvassátok el a róla szóló mondát, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!


ATTILA ÉS AZ ÖZVEGYASSZONY

Attila könyörtelenül pusztította a fegyvereseket, de kímélte a fegyverteleneket, és védelmezte a nőket meg a gyermekeket.
Történt egyszer, hogy a hun sereg Troyes városa felé vonult, Attila ott lovagolt a sereg élén. Egyszer megpillantott egy sikoltozó kis csapatot: egy özvegyasszony menekült gyermekeivel a hunok elől. Ott futott a nyílt mezőn, egyenesen a folyó felé szaladt, talán hogy megölje magát, és leányait is belefojtsa a folyóba. Az özvegyasszony nehezen haladt, mert nyakába volt kötve csecsemő gyermeke, mellette futottak nagyobb lányai, a kisebbek szamáron ügettek utána. Jajgatott, sikoltozott a lánynép, jobban féltek a hunoktól, mint a haláltól.
Attila intett a vitézeknek, azok mindjárt a menekülők után vágtattak, és az özvegy néhány perc múlva a hun király előtt állott. Dehogy állott! Kitépte magát a hunok kezéből, és arcra borult Attila előtt. Ott siránkozott némán, meg se mert szólalni.
A hun király azt kérdezte tőle:
– Te vagy a lányok édesanyja?
– Én vagyok felséges király. Tíz lánygyermeket hagyok árván, hogyha megöletsz.
Attila pedig azt mondta neki:
– Ne higgy a hamis híreknek! A hunok királya, az istennek ostora csak a bűnösöket pusztítja. Te élj tovább békességben. És hogy a tíz lányt férjhez adjad, annyi aranyat adatok neked, amennyit ez a kis szamár elbír.
Mindjárt parancsot adott a vitézeknek, azok meg úgy megtöltötték a tarisznyákat arannyal, hogy a csacsi alig bírta hazáig.


a, Hol található Troyes városa?  __________________________________________________________________________

   Milyen esemény révén kapcsolódik a város Attila nevéhez (a fenti mondán kívül)?  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________     ____ / 3 pont


b, Hogyan viselkedett Attila a különböző emberekkel szemben? Kössétek össze az összetartozó szavakat az olvasottak alapján!


könyörtelenül pusztította                          a fegyverteleneket
kímélte                                                         a nőket meg a gyermekeket
védelmezte                                                  a fegyvereseket

c, Pótoljátok a hiányzó szavakat az alábbi mondatokban!
Az özvegyasszony _________________ haladt, mert nyakába volt kötve __________________ gyermeke, mellette futottak _________________ lányai, a kisebbek _____________________ ügettek utána. Kitépte magát a _____________ kezéből, és __________________________ Attila előtt. És hogy a _______ lányt férjhez adjad, annyi ______________ adatok neked, amennyit ez a kis _________________ elbír.
                                                                                                                                                                                           ____ / 6 pont

d, Hogyan nevezték a népek Attilát? Megtudjátok, ha a rejtvény első betűit összeolvassátok.Megfejtés: _______________________________                                                  ___ / 6 pont10. Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsétek el az ókori világ valamelyik csodáját, vagy egy illusztrációt valamelyik görög, római vagy magyar mondához! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ____ / 10 pont
2 megjegyzés:

 1. Hűha! Ez kemény! Ez volt az első gondolatom, ahogy a feladatsorokat megláttam.
  Aztán eszembe jutott, mennyire szeretnek kutakodni az osztályombéli kölykök.
  Még kell egy kis idő, ugyan, hogy felnőjenek ehhez a viadalhoz, aztán belevágunk.
  Nagyon köszönöm! :) Pláne, hogy a portfólió feltöltése mellett ezt is jutott időd publikálni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Végül is akik jelentkeznek egy ilyen vetélkedőre, keresgélhetnek. Ezzel kapcsolódok ki a sok elméleti anyag után. :))

   Törlés