2016. november 4., péntek

4 korszak viadala 2. forduló - Középkor


Ebben a fordulóban a középkorba és a reneszánsz világába kalandozunk egy kicsit, közben megismerhetitek népünk történek egy újabb szeletét is.

1. Honfoglaló őseink hosszú vándorlás után jutottak el Árpád vezetésével mai hazánk területére. Ha követitek a nyilakat, ti is végigjárhatjátok a magyarok vándorútját. Írjátok be az egyes állomások nevét a térképvázlatba!


                                                                                                                                              ____ / 4 pont


2. Egy monda szerint a magyarok követe egy fehér lovat ajándékozott Szvatopluk morva fejedelemnek. Három dolgot kért cserébe, melyek révén jelképesen megvásárolta az ország területét. Mi ez a három dolog? Megtudjátok, ha a lótól kiindulva végig haladtok a vonalakon. Használjatok színest és karikázzátok be, hogy melyik tárgyhoz érkeztetek!


                                                                                                                                              ____ / 3 pont


3. a, A rovásírást már az ősi magyarok is ismerték. Most ti is megpróbálkozhattok az olvasásukkal. Kiket rejtenek az alábbi rovásírással írt nevek? Vigyázat, az írás és olvasás iránya jobbról balra tart!
                                                                                                                                              ____ / 7 pont


b, Válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

- Budapest melyik részén található az őket ábrázoló szobor együttes?
___________________________________________________________________________

- Minek állít emléket?            _____________________________________________________

- Ki és mikor készítette?        _____________________________________________________
                                           _____________________________________________________
____ / 3 pont


4. Melyik az a két lovas kép, amelyik teljesen egyforma? Keressétek meg és karikázzátok be a számukat!

                                ____ / 4 pont


5. Árpád a honfoglalás idején a magyar törzsszövetség nagyfejedelme volt. Tőle származnak az Árpád-ház uralkodói, akik négy évszázadon át uralkodtak Magyarországon.
Állítsátok sorrendbe az alábbi királyokat, uralkodásuknak megfelelően a betűk segítségével!

            A, Orseolo Péter                                E, I. András
            B, I. Szent István                               F, Könyves Kálmán
            C, IV. Béla                                        G, I. Szent László
            D, Aba Sámuel
           
Megoldás:  __________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ____ / 4 pont6. Mátyás királyunkról rengeteg monda maradt fenn. Olvassátok el az alábbi történetet, és oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Mátyás király és Vízkereszt ünnepe

Szép szokás volt Mátyás idejében Buda várában, hogy újesztendő örömére a király megajándékozta a palotának és Budának népét. Ezt az ajándékozást pedig mindig Vízkereszt ünnepén rendezték. Felvonultak erre a napra sorjában a király elébe mind a főrangúak, akik az udvart szolgálták, meg a palota minden tisztjei, minden őrei, cselédei, akik az udvarnál vagy a királyi háztartás körül valami szolgálatot tettek. Mindenki az ünneplőjét vette föl erre a nagy napra, s mind a nagyok, kicsik a maguk méltóságának, mesterségének a jelvényeivel jelentek meg a fogadóteremben.
A fővadászmester kürtöt, a főpohárnok ezüstkupát tartott kézben, a tisztek alabárddal, az udvari zenészek ki síppal, ki hegedűvel, ki tárogatóval, az énekes kobzosok kobozzal, szabók ollóval, csizmamester dikiccsel, a szakácsok főzőkanállal, mészáros taglóval, inasok tállal, pecérek korbáccsal járultak Mátyás király színe elé, ki maga az ajándékkal megrakott, drága rezes asztalnál ült. Az asztal sarkánál pedig ott állt a király kedves talján krónikása, akit Galeotto Marciónak hívtak.
Egyenként jöttek a hódoló udvari személyek az asztalhoz, és megálltak főhajtással Mátyás király előtt. A király pedig kinek-kinek a hivatala, foglalatossága szerint való ajándékot választott a kincses asztalról. Az uraknak díszkardot, remekbe faragott vadászkürtöt, ékesen munkált aranysarkantyút nyújtott; a tisztek is szép kardot, lándzsát kaptak; aki asszonyszemély volt, annak gyűrűvel, kösöntyűvel kedveskedett a király; tepsibe, tárogatóba meg csupasz tenyerekbe azután olvasatlan vetette, dugdosta a csillogó-ragyogó aranytallért. A talján krónikásnak meg az volt a dolga, hogy a Mátyás ajándékaihoz egynéhány odavaló, kedves, tréfás szót vessen ráadásnak, persze magyar nyelven, mert aki Hunyadi Mátyás kenyerét ette, borát itta, annak mindnek érteni kellett a magyar szót. Így azután vidám hangulattal folyt az ajándékozás reggeli harangtól déli harangig.a, Melyik milyen eszköz? Írjátok a számukat a megfelelő helyre! Kössétek össze a meghatározásukkal!                                                                                                 
           

alabárd                                    lantszerű hangszer  ____

dikics                          nyél nélküli kés  ____

tagló                           szúró- vágó- ütő rúdfegyver  ____

koboz                          a mészáros fejszéje  ____

kösöntyű                     nemesfémből készült ékszer  ____                                     ____ / 5 pont


b, A következő szavakban igék bújtak el, van, amelyikben több is. Átfedés azonban nem lehet a szavak között. Keretezzétek be, és írjátok le őket!

járultak                       nevezett                      papírra                        fővadászmester
háztartás                     egyenként                   mondatot                    vízkereszt
mészáros                     lúdtollam                    tehetném                     elégedett
uraknak                       sejtheti                        főhajtás                       fényessége

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                              ____ / 6 pont
                                                          

c, Igaz vagy hamis? Karikázzátok be a jó megoldás betűjelét!

Mátyás király újév napján ajándékozta meg a palota népét.        I   H
A fővadászmester kürttel érkezett.    I   H
A kobzosok hegedűszóval köszöntötték a királyt.    I   H
A tisztek szép kardot kaptak.                        I   H
Galeotto Mátyás egyik hadvezére volt.         I   H
Az ajándékozás reggeltől délig tartott.         I   H

                                                                                                                                              ____ / 3 pont


7. Az alábbi képen elbújt néhány tárgy. Sikerül megtalálnotok a nyakkendőt, a teniszlabdát és a kép mellett látható többi dolgot?


                                                                                                                                ____ / 5 pont


8. A lovagok a középkor bátor harcosai voltak. Hűségesen szolgálták uraikat, keményen harcoltak, tisztelettel bántak a nőkkel. Neveltetésük során 7 lovagi készséget kellett elsajátítaniuk. Hogy melyek voltak ezek, ti is megtudhatjátok, ha megfelelő sorrendbe rakjátok a szavak betűit.  A számozott betűkből pedig az is kiderül, hogy kit neveztek hazánkban lovagkirálynak.


                                                                                                                                         ____ / 8 pont9. Két kulccsal lehet bejutni a lovagvárba: a felsővel a toronyba mehettek és kiszabadíthatjátok a rab királykisasszonyt, az alsóval a pincében kinyithattok egy kincses ládát. Ha rájöttetek, mi a szabály, folytassátok a számok beírását! Az utolsó mezőbe írt szám lesz a megoldás kulcsa. Színezzétek ki a megtalált kulcsokat!

                                                                                                                                        ____ / 6 pont


10. Az alábbi képeken egy-egy híres történelmi személyt, tárgyat láthattok. Sikerül felismerni őket?
Írjátok a képek alá, mit ábrázolnak!                                                                                                                                            ____ / 12 pont11. Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsetek egy középkori várat, vagy egy illusztrációt valamelyik magyar mondához!


                                                                                                                                            ____ / 10 pontNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése