2016. november 4., péntek

4 korszak viadala 4. forduló - Legújabb kor

A 20. század az 1901. január 1-től 2000. december 31-ig terjedő időszak. A 20. századot tekinthetjük az egészségügyi, szociális, tudományos és technikai fejlődés korszakának, ugyanakkor megjelölhetjük a példátlan méretű háborúk koraként is. Feladataink révén ebbe a korba tekinthettek be.

1. A Titanic utasszállító hajó, amely korának legnagyobb utasszállító óceánjárója volt, elsüllyedt az első útján, miután összeütközött egy jégheggyel, 1912. április 14-én. A hajóról az alábbi vészjelzést adták le.
Hogy mi volt a pontos szöveg, megtudjátok, ha használjátok a Morze ábécét.
( A szavakat / vonallal választottuk el egymástól, mondatvégi írásjelet nem használtunk.)
-.-.   --.-   -..  /  -.-.   --.-   -..  /  ...   ---   ...  /  ...   ---   ...  /
.-   --..   ---   -.   -.   .-   .-..  /  .---   ---.   .---   .---   .   -.   .   -.-   /
.---   ..-..   --.   ....   .   --.   -.--   -.   .   -.-   /
..--   -   -.-   ---.   --..   -   ..--   -.   -.-   /
                                                                                   ____ / 10 pont

_________________________________________________________________________________2. Az alábbi két kép között 14 különbséget találtok. Keressétek meg és karikázzátok be az eltéréseket!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ____ / 7 pont


3. Az első világháború 1914-től 1918-ig tartott, melyet megelőzően két szemben álló katonai tömb alakult ki: az egyik oldalon a központi hatalmak (más elnevezéssel tengelyhatalmak), velük szemben az antanthatalmak álltak. Mely országok tartoztak az egyes tömbökhöz 1914-ben? Írjátok be a nevüket és színezzétek ki a megadott színekkel az egyes országokat!                                                                                                                               ____ / 6 pont4. Mely országoknak üzentek hadat a központi hatalmak az 1. világháború elején? Karikázzátok be, majd sorban olvassátok össze a kódoknak megfelelő betűket! Írjátok a megoldást a vonalra! (A nagybetűk az oszlopokat, a számok a sorokat jelentik.)

                                                                                                                                ____ / 4 pont5. 1939. szeptember 1-jén a német légierő bombázni kezdte Lengyelországot, ezzel kitört a második világháború. A háborúban a szövetségesek és a tengelyhatalmak álltak egymással szemben.
A képek és a leírások alapján töltsétek ki az alábbi táblázatot!
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ____ / 12 pont
6. A két világháború helyszínei összekeveredtek. Számozással jelöljétek, melyik csata volt az 1. és melyik a 2. világháború idején!
                                                                                                                                 ____ / 7 pont7. Anne Frank zsidó származású német lány, akit „Anne Frank naplója” címmel kiadott, a második világháború idején írt naplójegyzetei tettek világhírűvé.
Olvassátok el a naplórészletet, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

1942. június 14, vasárnap
Pénteken, június 12-én már reggel hatkor felébredtem. Érthető, hiszen akkor volt a születésnapom. Ilyen korán azonban nem szabad felkelnem. Háromnegyed hétig legyőztem hát a kíváncsiságomat, de tovább nem bírtam. Kiugrottam az ágyból s besiettem az ebédlőbe. Moortje, a macska, fejét lábamhoz dörzsölve üdvözölt.
Alig múlt hét óra, amikor bementem apához és anyához, azután meg a nappaliba s felbontottam a születésnapi csomagokat. Első pillantásom Rád esett, igen, Rád, aki ott vártál rám. Úgy éreztem, Te vagy a legkedvesebb ajándék, amit ezen a napon csak kaphattam. Egy csokor rózsán, egy cserép virágon meg két szál pünkösdi rózsán kívül apától és anyától is sok minden várt rám, de számos ismerősünk sem feledkezett meg rólam.
A virágok mellett rengeteg ajándékot találtam az asztalon: laterna magicát, társasjátékot, sok cukorkát, csokoládét, rejtvényalbumot, brosstűt, Joseph Cohen Holland mondák és legendák című könyvét, a Daisy vakációja a hegyekben című kedves ifjúsági regényt és annyi zsebpénzt, hogy abból megvehetem a Görög-római regéket. Nagyszerű!...
Lies értem jött. Elmentünk az iskolába. A szünetben süteménnyel kínáltam tanáraimat és osztálytársaimat, aztán tovább tanultunk.
De most abba kell hagynom a naplóírást. A viszontlátásra. Jaj, de örülök Neked!


a, Válaszoljatok a kérdésekre!
            Milyen esemény volt június 12-én?      _________________________________________
Ki üdvözölte először?      ____________________________________________________
Kire esett az első pillantása?     _______________________________________________
Milyen ajándékok voltak az asztalon?     ________________________________________
_________________________________________________________________________
            Melyik könyvet szerette volna megvenni?   _____________________________________
            Mibe kezdett június 14-én?     ________________________________________________

                                                                                                                                     ____ / 6 pont


b, Nevezzétek meg a képen látható személyt és dolgokat!                                                                                                                                                                                                                                                                                         ___ / 3 pont

8. Egy amerikai szervezet felmérése szerint a XX. század legjelentősebb technikai eredményeinek élén a villamosítás áll, de ahogy azt Neil Armstrong mondta, bár "a XX. századot gyakran a terror és a háborúk századaként említik, ez volt az első olyan évszázad az emberiség történetében, amelyben a technika vívmányai addig elképzelhetetlen távlatokat nyitottak előttünk.”
Ha a betűket megfelelő sorrendbe rakjátok, ti is megismerkedhettek néhány XX. századi találmánnyal, és azt is megtudhatjátok, hogy ki volt Neil Armstrong.           
                                                                                                                                     ____ / 5 pont
9. Az emberek, miután meghódították az eget, még távolabbra vágytak: szerették volna meghódítani a világűrt is. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre, karikázzátok be a helyes válaszok számát!
1. Hogy hívják azt a kutyát, aki 1953. nov. 3-án elsőként járt a Világűrben?
1. Mancs                     2. Morzsa                   x. Lajka 

2. Mi volt a kutya űrhajójának neve?
1. Szputnyik 1                        2. Szputnyik 2                       x. Szputnyik 3

3. Mi a neve annak az űrhajósnak, aki először kerülte meg a Földet?
1. Jurij Gagarin                       2. Valentyina Tyereskova                 x. Szergej Volkov

4. Ki lépett először a Holdra?
1. Alan Shepard                     2. Neil Armstrong                  x. Edwin Aldrin

5. Hogy hívják azt a magyar űrhajóst, aki járt a világűrben?
1. Magyari Béla                      2. Farkas Bertalan                 x. Valerij Kubaszov

6. Mi a neve annak az űrhajónak, melyen ez a magyar űrhajós utazott?
1. Szojuz 35                2. Szojuz 36               x. Szojuz 37

7. Mikor történt ez az esemény?
            1. 1980. V. 26.           2. 1980. V.16.             x. 1961. IV. 26.         

8. Hogy nevezik azt a ruhát, amelyet az űrhajósok viselnek?
1. szaniter                   2. fridzsider               x. szkafander

9. Ki NEM űrhajós az alábbiak közül?
1. Farkas Bertalan                  2. Magyari Béla                     x. Charles Simonyi

10. Ki mondta: „Kis lépés egy embernek, de hatalmas lépés az emberiségnek.”
            1. Farkas Bertalan                  2. Jurij Gagarin                       x. Neil Armstrong

                                                                                                                               ____ / 10 pont

10. Karinthy Frigyes, a nyelvi játékok szerelmese, találta ki, és játszotta író-költő társaival az eszperantó után eszperentének nevezett nyelvet, melyben egyetlen magánhangzót, az e-t lehet csak használni bármilyen dolog, esemény, stb. leírásánál. Pl. boci = tehenek gyermeke    .
Vajon sikerül ráismernetek, mely közmondásokat olvashatjátok „eszperente” nyelven? Írjátok a vonalra ismertebb formájukban!
1. Egyszer lehetett Pesttel szemben ebek kereskedelme.
2. Ne menj sebesen, s meneteledet messzebb fejezheted be.
3. Ember, mely embernek vermet termel, helyette eshet bele.
4. Eszes enged, esztelen szenved.
5. Fedezetmentesen szerzett gebe nyelve mellett s felett leselkedve ne kereskedj!

1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                       ____ / 5 pont11. Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsétek el egy jármű makettjét (lehet harci is), vagy egy rajzot valamelyik világháborúhoz kapcsolódóan!


       ____ / 10 pont

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése